Skip links

Întotdeauna Învingători!Învățăm!Creativi!de Ajutor!

Dezvoltăm personal, socio-emoțional și educațional tinerii și copiii pentru a-i face învingători!

Despre noi

Povestea noastră este magică 🧙‍♂️

Asociația pentru Dezvoltare Comunitară „Florian Cristescu” a fost creată pentru a capitaliza resursele comunității pentru îmbunătățirea ofertei educaționale pentru copiii din medii dezavantajate care urmează cursurile Școlii Gimnaziale nr. 4 Turnu Măgurele. Asociația se află într-o comunitate situată la periferia orașului Turnu Măgurele, respectiv în satul Odaia. Asociația activează în cadrul Școlii Generale Nr. 4 din Turnu Măgurele, acționând în sinergie cu instituția de învățământ prin intermediul unor idealuri comune. Asociația a fost înființată în vederea sprijinirii activităților desfășurate în cadrul școlii și accesării de proiecte care să vină în ajutorul copiilor aparținând grupurilor defavorizate sau în risc educațional.

Proiectele implementate de asociație la nivelul comunității au avut un impact considerabil asupra copiilor aflați în risc educațional, observându-se o îmbunătățire consistentă de-a lungul anilor asupra nivelului educațional al copiilor sprijiniți. În prezent asociația implementează în formă continuată proiecte pentru sprijinirea copiilor, pentru creșterea atractivității ofertei educaționale și pentru creșterea calității educației la nivel comunitar.

Misiune

Prin acțiunile noastre dezvoltăm comunitatea din Turnu Măgurele 🤩

Misiunea noastră este de a contribui la dezvoltarea personală, socio-emoțională și educațională a copiilor și tinerilor, ajutându-i să se integreze în comunitate pentru a crea în viitor valoare adăugată.

Viziune

Ideile noastre sunt conduse de pasiune 🎨

Viziunea noastră este ca tinerii și copiii din comunitatea noastră să aibă o educație care să le asigure o carieră corespunzătoare potențialului lor.

Curaj

%

Implicare comunitară

%

Orientați spre dezvoltare

%
Valori

Valorile care definesc activitatea noastră ✨

Demnitate
Implicare
Toleranță
Respect
Solidaritate
Responsabilitate
Egalitate de șanse
Respectarea drepturilor omului
Încredere
Transparență

Echipa noastră

Proiecte

Întotdeauna Învingători!

Rezultate

60+

elevi din familii dezavantajate au primit suport educațional și o masă caldă

10+

elevi cu CES au fost integrați în învățământul de masă

10+

seniori au fost incluși în activitățile proiectului ,,Centrele Generații!”

300+

elevi au fost beneficiari ai Proiectului ,,Scrisori pentru Moș Crăciun” în cei 5 ani de derulare

100+

elevi au participat la tabere de vară

>5

ani de implementare a proiectelor de dezvoltare comunitară

Noutăți

Lucrăm continuu pentru o comunitate mai bună. Vezi toate noutățile 🠖